Tegutseme kokkulepitud väärtuste alusel koostöös Kadrina rahvamaja, kooli, raamatukogu ja spordikeskusega.

Tervist edendav lasteaed alates 1. juunist 2016.

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku on vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada laste tervist ning luua nii laste kui personali heaolu toetavad tingimused.

Vaata: Kadrina lasteaed Sipsik õppekava

3
2
1
4
5
previous arrow
next arrow