MEIE LASTEAED

Kadrina lasteaed Sipsik on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kadrina Vallavalitsus. Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 07.00-18.30. Liikumispuudega inimesed saavad Kadrina lasteaeda siseneda maja sisehoovis asuva kaldtee kaudu, Hulja lasteaias saavad siseneda peaukse kõrval asuva kaldtee kaudu. Kokku on Sipsiku lasteaias 15 rühma, neist 11 rühma asub Kadrinas Pargi tn 5 ja 4 rühma asuvad Huljal Tõnismägi 18. 

Kadrina lasteaed Sipsik Hulja maja.

Kadrina lasteaed Sipsik Kadrina maja.

Kadrinas on lapsed jaotatud rühmadesse vanuse järgi ja Huljal on lapsed jaotatud liitrühmadesse.

Viieteistkümnest rühmast on 1 hoiurühm, kolm sõimerühma ja 11 lasteaiarühma. Lasteaiarühmad liigituvad omakorda: kaks sobitusrühma, kolm liitrühma ja kuus aiarühma. 

Üheksas rühmas rakendatakse kahe õpetaja töökorraldusega süsteemi, kahes rühmas 1+2 töökorraldusega süsteemi. Kadrina majas tegutseb Sipsiku Beebikool, mis käib koos oktoobrist maini üks kord nädalas. 

Kuulume tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. Peame oluliseks liikumist ja sporti. Kolm rühma on läbinud Kiusamis vaba lasteaed programmi koolituse ja peavad õpikeskkonna loomisel oluliseks selle programmi põhimõtteid.

Kadrinas asuvatel rühmadel on lähedal rahvamaja, raamatukogu, huvikeskus ja spordikeskus ning võimalus reisida rongiga. Samuti on lasteaia lastel võimalus matkata Kadrina terviseradadel ja Paisjärve ümbruses. Alevis lasteaialastele kasutamiseks suurepärane madalseiklusrada.

Huljal asuvatel rühmadel on eeliseks ruumirohke maja, samas majas asuv raamatukogu, suur ja turvaline õueala ning lähedal asuvad looduslikud objektid – metsatukk, oja, park, aas, aiamaa, põllud.

Ühised majasisesed sündmused aitavad kujundada laste omavahelisi suhteid ja kahe maja ühised ettevõtmised toetavad lasteaiatöötajate ühtekuuluvustunnet.