SIPSIKU AJALUGU

1. juunil 1945 avati esimene lastesõim Kadrina Algkooli hoones. Lapsehoidu pakuti kuuel päeval nädalas.

5. jaanuaril 1962 saadi oma kasutusse maja Aasa tänaval. See maja ei olnud lasteaiaks kohandatud, oli mõeldud ridaelamuks, maja ümber oli õunapuudega aed. Lasteaias oli üks 25 kohaga rühm 3–7-aastastele lastele.

15. mail 1977 avas Kadrina Lastepäevakodu oma uksed vastvalminud lasteaiaks ehitatud majas Pargi tänaval. Vastvalminud maja mahutas kuni 280 last. Õppetööga alustas 12 rühma  – 8 aiarühma, 3 sõimerühma ja 1 ööpäevarühm. .

1980. aastate alguses sai lasteaia nimeks Sipsik.

2002. aastal suleti Hulja Lasteaed-Algkool ja Hulja kaks lasteaiarühma hakkasid kuuluma Kadrina Sipsiku koosseisu.

2004.–2005. aastal renoveeriti Kadrina lasteaia maja.

1. juunist 2016 on Sipsik tervist edendav lasteaed.

2022. aastal liitus Kadrina lasteaed Sipsik haridusprogrammiga Ettevõtlik kool”.

Loe Sipsiku ajaloost rohkem Sipsiku kroonikast.