Avaleht

 

 

KONTAKTID PUHKUSTE PERIOODIL

Suvel valverühmades käivate laste kohalolekust või puudumisest palume anda märku sõnumiga ELIIS`s või helistada valvetelefonidel: 3255083 või 3255084.

Rühmatelefonid pole puhkuste perioodil kasutusel.

 

HEA LAPSEVANEM,

Vabariigi Valitsus võttis 8. märtsi kabinetinõupidamisel vastu otsused, mille alusel kehtestatakse Eestis alates neljapäevast 11. märtsist 2021 kuni 11. aprillini 2021 veelgi ulatuslikumad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Vabariigi Valitsuse tungiv soovitus on mitte lapsi lasteaeda tuua ilma vältimatu vajaduseta!

Haridus- ja Teadusministeeriumist saadetud juhis ütleb: Viiruse laialdase leviku tõttu peame kõik vähendama oma igapäevaseid kontakte nii palju kui võimalik. See tähendab, et tuleks koju jätta ka lasteaialapsed. Lastele, kelle vanemal või hooldajal pole võimalik jääda kaugtööle, tagame jätkuvalt lastaias käimise võimaluse. Eriti oluline on tagada lasteaia või -hoiu teenus lapsevanematele, kes täidavad tööülesandeid, mis on seotud elutähtsa teenuse osutamisega või riigi kestlikuks toimimiseks hädavajalike ülesannete täitmisega (nt politsei, pääste, meditsiin, kommunaal- ja sotsiaalteenused, toiduainetööstus, toidupood, transpordisektor jms).

On keeruline aeg, püüame piirangutest kinni pidada ja säilitada positiivsust. Loodame südamest, et kevad tuleb kergem ja saame oma tavapärast toredat lasteaiaelu jätkata.

Püsime terved!

Käitumissuunised COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks

Lapsevanem annab lapse lasteaiatöötajale üle ja saab lapse lasteaiast kätte majja sisenemata. Lapsevanem toob lasteaeda terve lapse. Lasteaiatöötaja tuleb tööle tervena. Täidame hügieeninõudeid, peseme käsi hoolikalt vee- ja seebiga. 

Lasteaed tagab käte desinfitseerimisvõimaluse lasteaia sissekäikude juures. Lapsevanem ja külaline kannab sisenemisel majja kaitsemaski. 

Õppe- ja kasvatustegevusi viime võimaluse korral läbi õues. Siseruumides tagame ruumide desinfitseerimise ja õhutamise. 

                        ÕNNELIKKU JA HOOLIVAT ÕPPEAASTAT !

Tere, Sipsik olen ma, sõbralik ja viisakas. Kunagi mu käed ei tee haiget sõbrale. Räägin tasa temaga, koos mängime me kisata. Toas kõnnin, jooksen õues, abivalmis  süda mul põues.