LASTEAIA TUTVUSTUS

Kadrina lasteaed Sipsik on munitsipaallasteasutus, mille pidajaks on Kadrina
Vallavalitsus. Kokku on Sipsiku lasteaias 13 rühma, neist 10 rühma asub Kadrinas Pargi tn 5 ja 3 rühma asuvad Huljal Tõnismägi 18.

Kadrinas on lapsed jaotatud rühmadesse vanuse järgi ja Huljal on lapsed jaotatud liitrühmadesse. Kolmeteistkümnest rühmast on kolm sõimerühma ja üheksa lasteaiarühma. Lasteaiarühmad liigituvad omakorda: kaks sobitusrühm, kolm liitrühma ja viis aiarühma.

Üheksas rühmas rakendatakse kahe õpetaja töökorraldusega süsteemi, kahes
rühmas 1+2 töökorraldusega süsteemi. Kadrina majas tegutseb Sipsiku Beebikool, mis käib koos oktoobrist maini üks kord nädalas.

Kuulume tervistedendavate lasteaedade võrgustikku. Peame oluliseks liikumist ja sporti. Kolm rühma on läbinud Kiusamis vaba lasteaed programmi koolituse ja peavad õpikeskkonna loomisel oluliseks selle programmi põhimõtteid.

Kadrinas asuvatel rühmadel on lähedal rahvamaja, raamatukogu, huvikeskus ja spordikeskus ning võimalus reisida rongiga. Samuti on lasteaia lastel võimalus matkata Kadrina terviseradadel ja Paisjärve ümbruses. Alevis lasteaialastele kasutamiseks suurepärane madalseiklusrada.

Huljal asuvatel rühmadel on eeliseks ruumirohke maja, samas majas asuv
raamatukogu, suur ja turvaline õueala ning lähedal asuvad looduslikud objektid – metsatukk, oja, park, aas, aiamaa, põllud.

Ühised majasisesed sündmused aitavad kujundada laste omavahelisi suhteid ja kahe maja ühised ettevõtmised toetavad lasteaiatöötajate ühtekuuluvustunnet.

 

AVAME TAAS UKSED!

Alates 08. märtsist on lapsevanematel võimalus lasteaeda siseneda.

Meie kõigi tervise huvides, palume järgida järgmisi reegleid:

  • kanname lasteaias maske
  • desinfitseerime sisenedes käed
  • hoiame teiste vanematega distantsi ja viibime rühma garderoobis vähest aega
  • haigustunnustega lapsevanematel palume majja mitte siseneda
  • kasutame laste toomiseks- viimiseks lapse rühma välisust ( palume mitte liikuda läbi maja, ühest rühmast teise)

Õpetajatega kokkuleppel võib soovi korral last oodata ka õues.

SUVINE TÖÖKORRALDUS 2022