ÕUESÕPE VOL 1 ☺️
20. novembril käisid Sipsiku töötajad end ametialaselt täiendamas Tartus. Väljasõidu eesmärgiks oli saada praktilisi kogemusi õuesõppe valdkonnas. Sihtkohaks oli meil valitud Tartu Lasteaed Poku, kes tähtsustavad loodust kui väärtuslikku õppevahendit ja õpikeskkonda. Õuesõpe on õppimine ehedas keskkonnas. See on kõigi meeltega vahetu kogemine, isetegemine, avastamine ja kogetu teistele vahendamine. Poku lasteaia liikumisõpetaja ja õppealajuhataja juhendamisel saime meiegi väga ehedalt ja aktiivselt ise tegevusetes osaledes õuesõpet kui ühte aktiivõppe meetodit kogeda. Võib öelda, et nakatusime kõik!
Õppepäevalt tulime tagasi vahvate ideede ja rohkete muljetega!
Suur AITÄH meie Mesimummude õpetaja Kaidile, kelle eestvedamisel see tore kokkusaamine Pokudega teoks sai!🫶