Avaleht

Hea Sipsikupere!

Eesti Vabariigis on kehtestatud eriolukod.  Täna toimub koosolek Kadrina Vallavalitsuses, kus arutatakse ka lasteaia edasist.

Tänase seisuga palume kõigil,  kel võimalik, lapsed koju jätta,  et vältida viiruse levikut.

Lasteaed on avatud vanematele, kelle tööst sõltub meie kõigi igapäevaelu ja kellel pole kaugtöö võimalust.

Planeeritud väljasõidud, üritused jäetakse ära või lükatakse edasi.

Püüame lastele toimuvat neile arusaadavas keeles seletada. Nende segadust, hirme ja ärevust vähenda. Oleme nende jaoks olemas. Nad tunnetavad meie muret ja muretsevad kaasa.

Jääme ise rahulikuks, järgime valitsuse kehtestatud reegleid ja terviseameti soovitusi.

Käitume üksteise suhtes hoolivalt, sõbralikult ja vastutustundlikult.

 

Valitsuskabinet otsustas, et seoses COVID-19 haiguse levikuga sulgevad kõik Eesti haridusasutused, välja arvatud lasteaiad, uksed alates esmaspäevast, 16. märtsist ning lähevad üle distantsõppele. Iga kahe nädala järel hinnatakse olukorda ja tehakse otsus distantsõppe perioodi pikendamise vajalikkuse kohta. 

Esmaspäevast, 16. märtsist tuleb sulgeda kõigi üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, kõrgkoolide, noortekeskuste ja huvikoolide hooned. Reedel, 13. märtsil saavad õpetajad õpilastega kokku leppida edasistes tegevustes ja ülesannetes ning õpilased viia koolimajast kaasa kõik kodus õppimiseks vajalikud õppevahendid ja –materjalid.

Ülikoolides ja teadusasutustes jätkub teadus- ja arendustegevus.

Lasteaiad jätkavad esialgu tegevust, lasteaedade sulgemine otsustatakse juhtumipõhiselt. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.

Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms. Rõhutame, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus. Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Paneme omavalitsustele ja koolipidajatele südamele, et teave tegevuse peatamisest tuleb edastada kõigile, kes tegelevad õpilaste koolivälise aja sisustamisega.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

HURRAAA!  HULJA MAJAL ON SÜNNIPÄEV!!!

Tere, sõbrad!
                   Mis ma näen-
siin on täna sünnipäev!
Ümberringi sigin-sagin,
jutud, laulud, naerulagin…

 

 

 

Oluline teada