Avaleht

Teade uute laste vanematele!
3.- 7.septembril ootame sõime lapsi harjutama kell 9.00 – 12.00

Varem lasteaias käinud uutele lastele on esimene lasteaeda tulemise päev tutvumiseks kell 9:00-12:00. Järgmiste päevade pikkus lepitakse kokku rühmaõpetajatega.

 

Lasteaia Pargi tänava maja õuealal käib vilgas ehitustegevus. Kiired masinad ja päikesest põlenud töömehed tegutsevad väsimatult ja iga päev valmib midagi uut. Püüame ehitajaid võimalikult vähe oma liikumisega häirida, et õueala kiiremini valmis saaks. Head vanemad, olge jätkuvalt tähelepanelikud lasteaia territooriumile sisenemisel ja väljumisel. Jälgige silte väravatel ja ustel, seal on kõige värskem info.
Augusti lõpuni töötavad mõlemas majas liitrühmad. Kõik rühmad on avatud alates 3.septembrist.

Info telefonidelt 3255083 ja 3250307