Õppe- ja kasvatustöö


Tegutseme kokkulepitud väärtuste alusel koostöös Kadrina rahvamaja, kooli, raamatukogu ja spordikeskusega.

Tervist edendav lasteaed alates 1. juunist 2016

Tervist edendavate lasteaedade võrgustikku on vabatahtlikkuse alusel liitunud lasteaiad, kes lähtuvad oma tegevuses tervist edendava lasteaia põhimõtetest. Tervist edendava lasteaia eesmärk on hoida ja tugevdada laste tervist ning luua nii laste kui personali heaolu toetavad tingimused.

Vaata meie õppekava siit!

PÄEVAKAVAD

Kadrina Lasteaed Sipsik

Sõimerühma päevakava:
7.00 – 08.15 Laste vastuvõtt, vaba tegevus
08.20 – 08.50 Hommikusöök
09.00 – 12.00 Organiseeritud õppetegevused, vaba mäng, õues viibimine
12.10 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.40 Vaba tegevus, mäng
15.30 Õhtuoode
16.00 – 18.30 Vaba tegevus, kojuminek

Aiarühma päevakava:
07.00 – 09.00 Laste vastuvõtt, vaba tegevus
08.25 – 08.50 Hommikusöök
09.00 – 12.20 Organiseeritud õppetegevused, vaba mäng, õues viibimine
12.20 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.30 Vaba tegevus, mäng
15.30 – 16.10 Õhtuoode
16.10 – 18.30 Vaba tegevus, kojuminek

Koolieelikute  päevakava:
07.00 – 09.00 Laste vastuvõtt, vaba tegevus
08.25 – 08.50 Hommikusöök
09.00 – 12.20 Organiseeritud õppetegevused, vaba mäng, õues viibimine
12.20 Lõunasöök
13.00 – 14.30  Puhketund
14.30 – 15.30 Vaba tegevus, mäng
15.30 – 16.10 Õhtuoode
16.10 – 18.30 Vaba tegevus, kojuminek

Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad

Sõimerühma päevakava:
07.00 – 08.15 Laste vastuvõtt, vaba tegevus
08.15 – 08.45 Hommikusöök
09.00 – 12.00 Organiseeritud õppetegevused, vaba mäng, õues viibimine
12.15 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.30 Vaba tegevus, mäng
15.30 Õhtuoode
16.00 – 18.30 Vaba tegevus, kojuminek

Aiarühma päevakava:
07.00 – 08.30 Laste vastuvõtt, vaba tegevus
08.30 – 09.00 Hommikusöök
09.00 – 12.20 Organiseeritud õppetegevused, vaba mäng, õues viibimine
12.30 Lõunasöök
13.00 – 15.00 Puhketund
15.00 – 15.35 Vaba tegevus, mäng
15.30 Õhtuoode
16.10 – 18.30 Vaba tegevus, kojuminek