Tervitame uue õppeaasta alguse puhul ja jääme terveks!

 JUHISED LAPSEVANEMALE 

COVID-19 JT VIIRUSHAIGUSTE ENNETAMISEKS

 • Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, nohu, palavik) lapsi ei tohi lasteaeda tuua. Samuti ka lapsi, kelle vanematel on tuvastatud COVID-19 viirus.
 • Rühmaõpetajad kontrollivad visuaalselt hommikul lasteaeda tulnud laste tervist ja paluvad lapsevanematel, kelle lastel on haigusnähud koju ravima jääda.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega lapsevanem ei tohi lasteaeda siseneda.
 • Lapsevanem saadab lapse rühma tema rühma välisuksest. (st. läbi galerii lapsevanemad ei liigu)
 • Lasteaeda sisenedes desinfitseeritakse käed, desovahendid asuvad trepikodades.
 • Lasteaia siseruumides viibides hoia distantsi.
 • Ilusate ilmade korral võtavad õpetajad lapsi vastu õues, et vältida liigseid kontakte siseruumides.
 • Mänguasjad palume jätta koju, vajadusel kaasa võtta ainult kaisukas. Kodust kaasa võetud pehmet kaisulooma soovitame kasutada vaid lapse päevase uinaku ajal, mitte mängimiseks.

 

LASTEAED TAGAB:

 • Tööl olevad õpetajad on terved. Respiratoorsete haigusnähtudega (eelkõige kurguvalu, kuiv köha, nohu, palavik) õpetajad ja töötajad peavad jääma koju.
 • Ruume tuulutatakse regulaarselt, sh muusika- ja liikumissaali tuulutatakse peale igat kasutuskorda.
 • Võimalikult palju viibitakse lastega õues, võimalusel toimub õues ka osa õppetegevustest.
 • Rühmad on varustatud desinfitseerimis- ja isikukaitsevahenditega.
 • Lapse päev rühmas algab kätepesuga.
 • Rühmade tualettruumid varustatakse piisavas koguses kätepesuks vajalike vahenditega.
 • Lasteaia rühmaruume ja üldkasutatavaid ruume koristatakse, pestakse ja desinfitseeritakse vastavalt tavapärasele korrale.
 • Koristamisel pestakse ja desinfitseeritakse toolid, lauad, kapid, ukselingid jmt  pinnad nõuetekohaste pesemis- ja desinfitseerimisvahenditega.
 • Puhastus- ja desinfitseerimisvahendeid hoitakse lukustatud kapis.
 • Desinfitseerivat toodet kasutatakse ainult etiketil toodud kasutusjuhiste järgi – nii on tagatud ka toote ohutus inimestele, kes nende pindadega hiljem kokku puutuvad.
 • Mööblit ja radiaatoreid puhastatakse niiske lapiga vähemalt kaks korda nädalas.
 • Igapäevaselt puhastatakse ja desinfitseeritakse tualettruumi sisustust ja pindu.
 • Mänguasju pestakse ettenähtud korras.

Hoiame üksteist ja jääme terveks!