Sipsiku spordipäev Kadrina Keskkoolis

Igal aastal, sügisesel koolivaheajal, toimub koolieelikutele Kadrina koolimajas Sipsiku spordipäev. Nii ka tänavu, juba 16 korda. Koolieelikuid oli seekord vähem, kui tavaliselt, aga 5-6aastased asendasid puudujaid ja kokkuvõtteks oli osalejaid parasjagu nii Hulja majast kui Kadrinast. Kõik sportlased ja kohtunikud kogunesid kooli võimlasse, et ühiselt soojendusvõimlemist teha. Sel aastal sai võimelda muusika saatel, sest lasteaial on nüüd tuliuus võimendi koos peamikrofonidega. Muusika mürtsus ja mikrofonide kaudu jõudis info kõikideni.

Pärast võimlemist said lapsed marssida erinevatesse keskustesse. Põhilise osa moodustasid traditsioonilised kergejõustiku alad – kaugushüpe, kiirjooks ja pallivise. Tasakaalu arendamiseks oli seiklusrada, kiiruse arendamiseks aga vormelirada, kus võidusõitjad kihutasid kujuteldavate ralliautodega.

Lõpetamiseks koguneti taas võimlasse. Mängiti lõbusaid jooksu- ja liikumismänge – avar spordisaal lausa ahvatleb kiirele liikumisele. Pidulikul lõpurivistusel tänasime aplausiga kooli kehalise kasvatuse õpetajaid, kes aitasid spordipäeva läbi viia. Kõik lapsed said kaela kuldmedali ja kätte kiidukirja tubli osalemise eest.

Aitäh kõikidele osalejatele, abilistele ja kohtunikele!

Järgmisel aastal kohtume jälle!

Maarit Vaikmaa

Sipsiku liikumisõpetaja