Avatud rühmad 23. märtsist

Avatud on 2 valverühma: Hulja majas 1 rühm ja Kadrina majas 1 rühm. Kadrinas töötab Lepatriinu rühm. Laste üleandmine toimub maja tagaküljel asuva vastava ukse kaudu.