Uued juhised töö korraldamiseks

Töö korraldamisest lasteaias Haridus-ja Teadusministeeriumi juhiste alusel

Tagada lasteaia ja -hoiu teenus eriolukorra mõistes elutähtsal ametikohal töötavatele vanematele, kes töötavad töökohtadel politseis, päästes, meditsiinis, sotsiaalis, toiduainete tööstuses, toidupoodides jms.

Eriolukorra ajaks on lasteaia juhatajal õigus täpsustada lapsevanema vajadust lasteaia teenuse järele.

Vältimaks nakkuse edasikandumist rakendatakse järgmisi piiranguid:

1) Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud!

2) Laste üleandmine korraldatakse väljaspool hoonet.

3) Lasteaias ei osutata huvihariduse teenust!

4) Hoones viibivate isikute kontaktide hulk hoitakse võimalikult madal.

5) Rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.

6) Lasteaedades olevad spordiruumid, saalid, ujulad jms ei ole ühiskasutuses.

7) Lasteaia töö ümberkorraldamisel arvestatakse Terviseameti soovitustega kõrgendatud riskiga töötajate (vanus, kroonilised immuunsust langetavad haigused jmt) töö korraldamisel.