Lapsele koroonaviirusega seonduva selgitamine

Lapsele koroonaviirusega seonduva selgitamine

  • Selgita lihtsalt

Lapsele koroonaviiruse kohta jagatav info peaks olema tõene, konkreetne ja lapse vanust arvestav. Selgitage, et maailmas on väga palju viiruseid ja vahetevahel jääme me mõne viirusega kokkupuutudes haigeks. Tavaliselt tekitavad viirused näiteks köha, nohu, palavikku ja halba enesetunnet. Meie keha oskab viirustega võidelda ja enamasti saame varsti terveks. Praegu levivast koroonaviirusest räägitakse nii palju sellepärast, et see levib üle maailma kiiresti ja on täiesti uus. Selle vastu pole veel ravi ega vaktsiini leiutatud. Hoiduge liigselt detailidesse laskumisest, sest need ajavad lapse segadusse ja hirmutavad teda. Piirake lapse kokkupuudet uudiste ja meediaga.

  • Jää rahulikuks

Kui laps on ärev, siis esmalt saame lapse ära kuulata. Las ta räägib, mida ta on lasteaias, koolis või sõpradelt kuulnud, mis talle muret valmistab, mida ta kardab. Saame anda lastele eeskuju, jäädes ise väliselt rahulikuks. On mõistetav, et ebamäärased olukorrad hirmutavad ka täiskasvanuid. Kui oled ise ärev, on soovitatav kasutada enne lapsega rääkimist eneseabivõtteid iseenda rahustamiseks.

http://www.hkhk.edu.ee/eope/suhtlemine4/lihtsad_harjutused_rahunemiseks.html

  • Selgita viirusest hoidumist

Kui laps küsib, kas koroonaviirus tapab ära, võib välja tuua, et rohkem on ikka neid, kes on paranenud. Arstid teevad palju tööd, et haigeks jäänud inimesed terveks saaksid. Saame sellele kaasa aidata, kui peseme korralikult käsi, hoiame puhtust, jääme koos koju ja puhkame.

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

  • Selgita lapsele, mis on koroonaviirus ja kuidas see levib

Koroonaviiruse kirjeldamisel võib lapsele lihtsate sõnadega selgitada, et see on selline pisik, mis inimese sisse sattudes võib tekitada paha enesetunde. Selgituseks võite koos meenutada või läbi mängida, kuidas mõni varasem viirus lapse enesetunnet mõjutas või kuidas mõni sõber haige on olnud, ja selgitada, et koroonaviirusega võib juhtuda umbes samasugune asi. Sellele võib lisada, et mõnel inimese tekib palavik ja köha, mõni tunneb end lihtsalt natukene halvasti ja on väsinud, aga mõnel tekib suurem köha, mille pärast on tal raskem hingata. Oluline on märgata, kui palju infot on lapsele piisav ja mis hetkest läheb info liiga detailseks või keerukaks.

Kui laps tahab teada, kuidas koroonaviirus levib, võib öelda, et kui viirusega inimene aevastab või köhib, siis lendavad pisikud tema seest välja. Terve inimene võib jääda haigeks, kui need pisikud kuidagi tema kehasse satuvad. Lisaselgituseks võib ka selle situatsiooni läbi mängida. Kuna need pisikud võivad sattuda meie kätele, siis on tähtis käsi pesta. Näita kindlasti ise hügieenireeglitest kinnipidamisel eeskuju. Kui lasteaias või koolis on kehtestatud uued reeglid, siis rääkige need ka kodus läbi.

  • Säilita rutiin lapse päevakavas

Kui laps peab jääma koolist või lasteaiast koju, siis püüdke võimalikult suurel määral säilitada tavapärast päevarutiini – näiteks söömine, pesemine, lugemine, ühised mängud, loomingulised tegevused, magamine tavapärasel ajal. Rutiin tekitab lastes turvatunnet.