Pätud avastasid Nutitoa

Väikesed pätud  matkasid pooleks tunniks robomaailma. BeeBotid on neile tuttavad, aga programmeerimisel ununeb õhina sees kustutamise nupu vajutamine ja siis liigub robot täiesti arusaamatul moel. Need, kes roboti ligi kohe ei mahtunud, läksid omal käel muid tegevusi otsima. Tänu endisele lapsevanemale, kes oma suureks sirgunud poja mudelautod lasteaiale annetas, on nüüd Nutitoas kümneid mudelautosid, mis häälitsevad, vilguvad või kuju muudavad. Selliseid kuskil rühmas ei ole ja Pätu poisid olid esimesed, kes autokastid laiali laotasid.

Möödunud õppeaastal jäi vabaks üks rühmatuba. Hommikul mängisid seal koolieelikud ettevõtlusmängu Minu raha ja õhtuti toimetas seal robootikaring, aga muidu oli seal üsna vaikne. Käesoleva õppeaasta jaanuarist nimetasime ruumi Nutitoaks ja nüüd on ruum kasutusel laste vaba mängu ja robootiliste tegevuste tarbeks. Kes tüdineb robotitest ja LEGOdest, neile on valikus joonistamine tahvlile või paberile ning kuhjaga mudelautosid, mida vaibal sõidutada.