Sipsikute vahva spordipäev

Traditsiooniks saanud Kadrina Lasteaia Sipsiku spordipäev toimus sellel aastal juba 15 korda. Oktoobrikuu eelviimasel kolmapäeval startisid lasteaiast Kadrina Keskkooli poole 4 vanemat rühma. Bussiga saabusid kooli ka Hulja majast Nublu rühma lapsed. Koolivaheajal, kui õpilased puhkavad, kasutavad lasteaia lapsed võimalust, et saab kooli võimlas ja maneežis sportida ja võistelda.

Pärast soojendusvõimlemist, said sportlased asuda erinevatele võistlusaladele. Kavas oli kaugushüpe, kiirjooks, pallivise, vormelijooks ja seiklusrajal rändamine. Võistlusaladel sai arendada viskeosavust, hüppevõimet, tasakaalu, painduvust ja jooksukiirust. Võistelda ja ennast proovile panna sai igaüks.

Pärast erinevaid alasid kogunesime kõik võimlasse, et teatejooksudes võistelda.

Pidulikul lõpurivistusel tänasime aplausiga kooli kehalise kasvatuse õpetajaid ja õpilasi, kes aitasid spordipäeva läbi viia. Aitäh Teile!

Kõiki väikeseid sportlaseid autasustati kiidukirja ja väikese kingitusega.

Tänud kõikidele osalejatele, abilistele ja kohtunikele. Rõõmu liikumisest jätkub nüüd pikaks ajaks!