Esimese korruse galeriis ülevaade lasteaia ajaloost.

Meenutades möödunud aastate ridu on meie lasteaia õpetajate koostöös valminud galerii seinale ülevaade Sipsiku lasteaia ajaloost.

Viimased  40 aastat jaotati 10 aastaste perioodidena nende õpetajate vahel, kes neid aegu mäletavad.
Sündmuse tähtsuse rõhutamiseks on lapsi riietatud rahvuslikesse rõivastesse.

Algusaastatel toetasid lasteaeda lapsevanemad rühma nukunurga sisustamisel. Nüüdseks on heategevuslikud üritused muutunud laiahaardelisemaks. Kogutud raha eest on soetatud lastele suusad ja rahvuslikud riided.

Sporti on meile meeldinud teha kogu aeg ja sellest on välja kujunenud juunist 2016 Tervist Edendav Lasteaed.

Lasteaial on oma maskott Sipsik

Rühmadel on oma nimed ja  lasteaia 35 –ks sünnipäevaks õmmeldi lastevanemate kaasabil rühmadele maskotid.

Kadrina lasteaias on tegutsenud palju erinevaid huviringe. Lapsed on käinud inglise keele ringis, kunstiringis, laulukaruselli ringis, judos, tantsuringis, liikumisringis, spordiringis.

Käesoleval õppeaastal oli lastel võimalus käia lauluringis, spordiringis, mängida jalgpalli, ehitada legoringis, aeroobika vahetas välja tüdrukute võimlemisring, Esteetika – ja  Tantsukooli huviringis.

Ujumise huviringist on kasvanud välja kohustuslik ujumisõpetus alates 5- 6 aastatest.

Erinevatel aegadel on rõõmustanud väikeseid põnne beebikool.

Ülevaate huvitegevuse kohta leiab teise korruse fuajeest.